close
تبلیغات در اینترنت

پرورش کاسکو

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

پرورش کاسکو

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 12:57

 • نظرات()
 •  

   

      جوجه کشی طوطی خاکستری آفريقايی (کاسکو)

                                                           

   

  بهتره به فکر توليد مثل جوجه کشی از کاسکوها نباشيد . چون اين کار تقريبا غير ممکن است ، همانطور که قبلا اشاره شده کاسکوها بايد خودشان جفت خود را انتخاب کنند. و تعيين جنسيت هم مشکل. طوطی خاکستری ماده ای که تنها در قفس نگهداری می شود، ممکن است بدون هيچ گونه علامت و سابقه ای چند تخم بدون نطفه بگذارد. اگر بتوانيد جفت مناسبی برای طوطی خاکستری خود پيدا کنيد، می توانيد براحتی و با موفقيت از طوطی خود چند جوجه به دست اورديد. اين پرنده برای جفتگيری و توليد مثل به قفسی بزرگ و لانه ای تقريبا اندازه کيس کامپيوتر احتياج دارد. تا ۴ سالگی تلاشی جدی برای ساختن اشيانه از خود نشان نمی دهد. و مدت زمانی که تخم تبديل به جوجه می شود: جوجه ها پس از ۴ هفته از تخم بيرون می ايند و اگر از انها به خوبی نگهداری شود، در حدود ۳ ماهگی قدرت پرواز پيدا می کنند. از حدود ۶ ماهگی به بعد هم رنگ چشم انها روشن تر می شود .در فصل توليد مثل حتی طوطی های اهلی هم ممکن است حالتی تهاجمی پيدا کنند.

  توجه:توليد مثل کاسکو خيلی مشکل می باشد و پرنده هايی هستند اجتما عی که شايد پرنده نر يا ماده از ميان 200 تا کاسکو بتوانند جفت خود را انتخاب کنند شايد هم باز نپسندند

  طريقه انتخاب جفت: طوطی کاسکوها در اين روش همانند انسان ها نيز می باشند و جفت خود را خودشان انتخاب می کنند وخيلی سخت پسند هستند در انتخاب شريک زندگيشون ممکنه 1 نر را در 40 تا ماده رها کنيد و هيچ کدام را نپذيرد و بالعکس در صورتی که شما می توانيد جفت پرنده های ديگر را خودتان انتخاب کنيد اما کاسکو را نمی توانيد مجبور کنيد.

  پس از تشخيص طوطی‌های نر و ماده، بايد برای سازگار شدن آن‌ها با يکديگر، آن‌ها را برای مدتی در دو قفس جداگانه در کنار هم نگهداری کرد تا به تدريج به يکديگر عادت کنند و پس از مدتی با تهيه قفس بزرگ تر، هردوی آنان را به يک قفس منتقل نمود تا در کنار هم زندگی کنند.سازگاری يکی از عوامل بسيار مهم در توليد مثل کاسکو است . البته اگر تعداد زيادی کاسکوی نر و ماده در اختيار داشته باشيد، بهتر است که انتخاب جفت را به عهده خود کاسکو بگذاريد.جفت‌های سازگار شده در کنار هم می‌مانند وبه همديگر غذا داده وبه پر آرايی يکديگر می‌پردازند.در شرايط طبيعی معمولاً طوطی‌ها جفت خود را برای تمام طول زندگی انتخاب می‌کنند.از اين رو بهتر است که پس از سازگاری طوطی‌های نر و ماده، آن‌ها را از همديگر جدا نکنيد و اجازه بدهيد که در کنار هم زندگی کنند.

  ساخت لانه:در اين روش شما می توانيد از چوب و کاه لانه ای مناسب برايشان درست کنيد که آن هم اگر خوششان نيايد حاضر نيستند در آنجا توليد مثل کنند.و تصميم می گيرند خودشان برای خودشان لانه بسازند.يعضی هاشون راحت طلب و خونسرد هستند و بعضی هاشون پرجنب و جوش و فعال هستند

  همانطور که در تصوير مشاهده می کنيد طوطی کاسکو های نر و ماده در هنگام جفت گيری طريقه غذا دادن به جوجه های خود را امتحان می کنند و به همديگر از دهان همديگر غذا  می دهند و می گيرند .که اين غذا در معده کاسکو ذخيره می شود و توسط بزاق که حاوی ويتامين و غيره می باشد بالا می آيد و در دهان جوجه خود می گذارند که جوجه هم راحتر هضم کند هم ويتامين به بدن برساند

  توليد مثل:در هنگامی که طوطی کاسکو تخم گذاری می کند حالت تهاجمی می گيرد و ممکن است به افراد اطراف لا نه اش اگر احساس خطر کند حمله ور شود .هنگامی که کاسکوی ماده روی تخم ها می خوابد کاسکوی نر معمولا غذای او را تامين می کند و دهانش می گذارد معمولا 2 تخم در هر دوره توليد مثل می گذارند و جوجه ها پس از گذشت 3 الی 4 هفته سر از تخم بيرون می آورند .

   

   جوجه  (کاسکو)

  جدا کردن جوجه ها:به نظر من جوجه هايی که انسان می خواهد خودش دست پرورده کند بايد در سنی باشند که توان گرفتن غذا را از صاحب خود داشته باشند بعد می توان جوجه را از والدين جدا کرد حداقل در 2 ماهگی تا 4 ماهگی در اينصورت امکان مرگ جوجه خيلی کمتر می شود و می توان جوجه را همانند انسانی که از بدو تولد از مادرش حرف ياد می گيرد تربيت کرد و هر زبانی را که می خواهيد به ترتيب و با مفهوم يادش بدهيد و با مفهوم از او جواب بخواهيد خارق العاده است .

  غذای جوجه ها توسط دست انسان: غذاهايی که برايش قابل هضم باشد مثل سرلاک بچه رنده کردن سيب و.... که با سورنگ و بهداشتی ترش با يک قاشق مربا خوری اورا تشويق به خوردن غذا بکنيد.

   

   رفتار شناسی جوجه کاسکوها

  جوجه کاسکوها وقتی ازتخم خارج می شوند، تا يک هفته چشمان آنها بسته است، اما در اين وضعيت هم قادرند کهاز مادر خود غذا دريافت کنند. جوجه کاسکوها تا سن 3 ماهگی کماکان به تغذيه شدن توسطوالدين خود وابسته اند و تا اين سن از لانه خارج نمی شوند. تا حدود 3 ماهگی پرهایجوجه ها به طور کامل رشد می کند و در اين سن اگر غذای کافی از والدين دريافت کردهباشند، رشد جسمانی آنها نيز کامل می شود، اما تحت شرايط کمبود غذا ممکن است . والدينغذای کافی پيدا نکنند و نتوانند جوجه ها را به خوبی تغذيه کنند. در اين حالت ممکناست تا چند ماه ديگر رشد جسمی جوجه ها ادامه يابد تا هم جثه والدين خودشوند.کاسکوها در هنگام جفتگيری اقدام به لانه سازی در تنه درختان خاص می کنند. کاسکوی ماده در لانه تخمگذاری می کند و روی تخم هايش می خوابد.  

  وقتی کاسکوی ماده رویتخم ها خوابيده است، کاسکوی نر وظيفه تهيه غذا برای کاسکوی ماده را هم به عهدهدارد، وقتی جوجه ها از تخم خارج می شوند، کاسکوی ماده هم به دنبال غذا می رود ووالدين هر دو وظيفه تغذيه جوجه ها را به عهده دارند. از 3 ماهگی به بعد، جوجهکاسکوهای کاملاً پردار به همراه والدين خود برای يافتن غذا از لانه خارج می شوند. از اين پس، کاسکوها در گله هايی با جمعيت صدها تا هزاران قطعه شب را به صورتاجتماعی روی درختان بلند سپری می کنند و صبح زود در گله های کوچک تر به طرف مزارع وباغ های ميوه به پرواز درمی آيند.رفتارهای کاسکو به دو دسته تقسيم می شوند: 1ـرفتارهای غريزی. 2ـ رفتارهای اکتسابی. رفتارهای غريزی در نهاد کاسکو است و کاسکوبدون اين که از والدين خود آموزش ببيند، آنها را می داند؛ مثل رفتار پرواز يابازکردن دهان برای دريافت غذا. اگر چه رفتارهای غريزی در نهاد جوجه کاسکوها وجوددارد، ولی جوجه کاسکوها چنان رفتارها را نيز با والدين درست پرواز کردن را به آنهامی آموزند. توجه داشته باشيد که در شرايط پرورش دستی، جوجه کاسکوها والدينی ندارندکه رفتارهای غريزی را با آنها تمرين کنند. همچنين جوجه های پرورشی از رفتارهایاکتسابی که بايد از والدين يا همنوعان خود يادبگيرند، بی اطلاع اند. بنابراين پرورشدهنده جوجه کاسکوها بايد به اين نکته توجه داشته باشند که آن ها بايد مراقبت خاصیاز جوجه ها بکنند تا جوجه ها دچار مشکل نشوند. ترس از دشمنان طبيعی يک رفتار لازم بهيادگيری است که جوجه کاسکوها در شرايط زندگی درکنار والدين، از آن ها ياد می گيرندکه از دشمنان طبيعی مثل باز، قوش، عقاب و ديگر شکارچيان بترسند و ياد می گيرند کهمتعاقب ترسيدن بايد به پرواز درآيند و فرار کنند. همچنين ياد می گيرند که در شرايططبيعی بايد به صورت گله ای و در بلندی درختان مرتفع استراحت کنند و بخوابند تادشمنان از حمله به آن ها اجتناب کنند. کاسکوهابه صورت گله ای و در دسته های بزرگ بهسمت منابع غذا با سرعت پرواز می کنند و پرندگان شکاری از حمله به گله های در حالپرواز کاسکو ترس دارند؛ زيرا اگر به يک گله در حال پرواز کاسکو حمله کنند، امکانشکستن بال آن ها وجود دارد. به هر حال ذکر رفتارهايی که کاسکوها به طور غريزی دارندو در مهارت يافتن چنان رفتارها با والدين خود تمرين می کنند و نيز رفتارهايی که ازوالدين ياد می گيرند، اين حقيقت را روشن می کند که در شرايط جوجه کشی از کاسکو وپرورش دستی جوجه ها پس از جدا کردن آن ها از والدين، صاحب جوجه ها بايد بداند که آنها از همه لحاظ وابسته او هستند و والدينی ندارد که رفتارهای لازم را به آن يادبدهد يا با آن تمرين کنند يا جوجه کاسکو انجام چنان رفتارها را از والدين ياهمنوعان خود مشاهده کند و ياد بگيرد و لذا بايد تا يادگيری رفتارهای لازم توسط جوجهکاسکو، مراقبتهای لازم را انجام دهد.

   طوطی خاکستری آفريقايی

  طوطی خاکستری آفريقايی پرنده‌ای محبوب در کشورهای اروپايی و بسياری از کشورهای ديگر جهان است ، علت محبوبيت اين پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگويی و تقليد صدای اين پرنده می‌باشد و شايد به يقين بتوان گفت که اين پرنده بهترين پرنده تقليد کننده صدا در جهان می‌باشد که به راحتی می‌تواند بيش از صدها واژه را به خاطر سپرده و تکرار نمايد وبا اين کار باعث شادی و خوشحالی صاحبان خود گردد . اين پرنده در محيط زيست طبيعی خود پرنده‌ای خجالتی و ترسو است . طوطی خاکستری آفريقايی و يا به تعبيری ديگر کاسکو از ساليان دور به عنوان پرنده اهلی در قصرهای پادشاهان و خانه‌های طبقات مختلف مردم جامعه نگهداری می‌شده‌است و روميان اولين ملتی در جهان هستند که در باره اين پرنده مطالبی نوشته‌اند .
  اين پرنده در اصل پرنده‌ای وحشی
  است که در قاره آفريقا زندگی می‌کند و از قرن‌ها پيش مورد توجه آدمی قرار گرفته و تلاش‌های زيادی برای اهلی کردن و آموزش دادن پرنده صورت گرفته‌است .امروزه کاسکو‌ها توسط پرورش دهندگان دست آموز شده و به پرنده‌ای خانگی و سرگرم کننده و جالب تبديل شده‌ است با اين حال به دليل آنکه عملکردی غير قابل پيش بينی دارند نبايد به آنان زياد اطمينان کرد .کاسکو‌هايی که از حيات وحش به جمع انسان‌ها آورده ميشوند نيازمند صبر و کوشش بسيار برای آموزش و تطبيق با محيط تازه هستند.کاسکوها بسيار قوی هستند در صورت عصبانيت ميتوانند گاز بگيرند و يا پنجه بکشند.

  اين پرنده يکی از اعضای تبار پستاسی Psitacidac می‌باشد که همانند ساير طوطيان از بدنی استوار ولی نرم تشکيل شده به طوری که پرنده می‌تواند با منقار خود به راحتی به تمام اجزای بدن خوددسترسی داشته باشد وتا 180 درجه سرخود را برگرداند . اندازه بدن طوطی خاکستری آفريقايی بسيار متفاوت است و در گونه‌های کوچک 12 سانتی متر ودر گونه‌های بزرگ تا 100 سانتی متر می‌رسد و وزن آن در حدود 400 گرم است رنگ پر وبال آن خاکستری است و در نژاد کنگو رنگ دم آن سرخ رنگ است ، دمگاه به رنگ خاکستری روشن و لبه‌های بال سياه رنگ و پاها خاکستری تيره هستند . رنگ منقار پرنده سياه و رنگ چشم پرنده بالغ زرد روشن و هردو جنس نر و ماده از نظر ظاهری شبيه به هم می‌باشند . اين پرنده در طول زندگی زاد و ولد می‌کند و معمولاً در حدود 50 تا 60 سال عمر می‌کند .

  طوطی خاکستری آفريقايی پرنده‌ای تيز پرواز است و پروازی منظم دارد اما اين پرنده قدرت جهت شناسی مناسبی ندارد و نمی‌تواند همانند کبوترها محل زندگی خود را جهت يابی نموده و به لانه بازگردد ، از اين رو پرورش دهندگان اين پرنده بايد توجه کافی داشته باشند که چنانچه پرنده از محل زندگی خود دور شد ، نمی‌تواند به راحتی لانه و کاشانه خود را يافته و بدان بازگردد .

    هوش و ذکاوت کاسکو

  کاسکودر حالی که تعيين ميزان هوش در حيوانات و قضاوت درباره اين که کداميک از ذکاوت بيشتری برخوردار است عملاً کار دشواری است ، اما بسياری از دانشمندان معتقدند که راسته Psittaciforme

  ها در بين پرندگان از اين لحاظ شاخص می‌باشند. در اين بين کاسکو با داشتن قوه ادراک بالاتر از بقيه قرار می‌گيرد . اصولاً در بين پرندگان طوطی کاسکو ، طوطی کاکاتو و کلاغ به نظر باهوش تر می‌رسند. برخی معتقدند که کاسکو يک تقليد کننده کلمات نيست بلکه او قادر است که مفهوم واقعی کلمات را نيز درک نمايد . از جمله کسانی که به اين امر معتقدند و سخت از آن دفاع می‌کنند خانم دکتر آرين پيپربرگ است که در کتاب خود « مطالعاتی در باره آلکس» اظهار می‌دارد : « کاسکو قادر است مفهوم کلمات را به خوبی درک کند . اين پرنده می‌تواند مفهوم صفر را درک نموده و عدم وجود يک چيز را کاملاً بفهمد ». البته مطالب گفته شده بدين معنی نيست که مغز اين پرنده شبيه به مغز انسان عمل می‌کند ، بلکه منظور اين است که اين مغز می‌تواند برخی از مسايل منطقی را به يکديگر مرتبط ساخته و در سطح بسيار پايين آن‌ها را تجزيه و تحليل نمايد .

   

   مقايسه دو تا از بهترين پرنده های سخن گو (کاسکو و مرغ مينا)

         کاسکو 

  مقايسه دو تا از بهترين پرنده های سخنگو ( کاسکو و مرغ مينا ) مرغ مينا با انکه به خوبی کاسکو حرف زدن ياد ميگيرد اما به اندازه کاسکو پرنده باوفايی نيست! البته اين به اين معنا نيست که مرغ مينا پرنده بی وفا يا بی تفاوتی نسبت به صاحبش باشد . کاسکو و بسياری از طوطی های ديگر کاملا وابسته به صاحب خود می شوند و صاحب خود را جفتی جدايی ناپذير می دانند. مرغ مينا شايد چون کمی ذاتا پررو و جسور است و خجالتی نيست اينگونه بنظر می ايد که پرنده بی وفايی باشد. در ضمن مرغ مينا با انکه جسه ی کوچکتری نسبت به کاسکو دارد اما بيشتر ادرار می کند که بد بو هم هست اما کاسکو اينچنين نيست.

   

   انواع طوطی خاکستری

  سه گونه از طوطی خاکستری آفريقايی وجود دارد که اين سه گونه عبارتند از:

  ·         ۱. طوطی خاکستری کنگوPsittacus erithacus

  ·         ۲. طوطی خاکستری تيمنهP.e.Timneh

  ·         ۳. طوطی خاکستری پرنسپسP.e.Princeps

  با دقت در خصوصيات اين سه گونه به راحتی می‌توان ديد که طوطی تيمنه از دو گونه ديگر کوچک تر است .قابل ذکر است که اندازه اين پرندگان که در غرب قاره آفريقا زندگی می‌کنند با آن‌هايی که در شرق قاره آفريقا زندگی می‌کنند متفاوت است وبايد افزود که طوطی‌های خاکستری شرق آفريقا از لحاظ جثه بزرگ تر واز لحاظ وزن سنگين تر می‌باشند ودر هر سه گونه نام‌برده تفاوتی بين نر و ماده پرنده وجود ندارد. البته معمولاً پرنده‌های نر جثه‌ای بزرگ تر از پرنده‌های ماده دارند، اما از اين خاصيت نمی‌توان به طور قاطع استفاده کرد وچه بسا ديده شود که پرنده ماده‌ای از پرنده نر بزرگ تر باشد، برخی از پرورش دهندگان معتقدند که چشم طوطی خاکستری ماده بيضی تر از چشم پرنده نر می‌باشد و صورت پرنده ماده روشن تر است، اما در حقيقت اين مطالب برای تعيين جنسيت چنان مستند و مستدل نمی‌باشند .

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  مطالب مرتبط :

       گالری تصاویر پرندگان


  ---------------------------------------------------------------------


  موضوع: <-PostCategory->

  برچسب ها : پرورش کاسکو , جوجه کشی طوطی , جفتگيری , شخيص طوطی‌های نر و ماده , طوطی خاکستری , ساخت لانه , توليد مثل , تخمگذاری کاسکو , بهترين پرنده تقليد کننده صدا , هوش و ذکاوت , جنسيت ,  ارسال نظر

  نظرات
  نام شما :
  آدرس وب سايت :
  پست الکترونيک :
  ايميل * (براي عموم نمايش داده نخواهد شد)
  پيام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصي
  کد امنيتي :
  :

  | | | | | | | |