بوقلمون

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

جوجه های گوشتی

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 22:59

 • نظرات()
 •  

     جوجه های گوشتی

    دانلود مطالب سایت pdf

     .مدیریت جوجه گوشتی:24 ساعت اول زندگی 

    .تغذیه سنین ابتدایی جوجه گوشتی

    .اهمیت تغذیه جوجه های گوشتی در دوره آغازین

    .استرس گرمایی در جوجه های گوشتی

    .تعیین جنسیت در جوجه یکروزه

    .بهداشت مرغداری

    .آسیب در جوجه های گوشتی

    .نقش نور در تولیدات طیور

    .اهمیت پاک سازی و ضدعفونی سالن های تولیدی پرورش طیور

    .یک نمونه جیره نویسی جوجه های گوشتی

    .پرورش جوجه گوشتی

    .رشد اولیه در جوجه های گوشتی

    .رویکردی جدید در پرورش مرغان مادر

    .راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی

    .جوجه ریزی تا 14 روزگی

    .نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

    .علت یابی عدم تولید مناسب در گله‌های مادر گوشتی

    .سالن های پرورش طیور

    .تنش گرمایی در طیور

    .اثرات دمای بالا بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

    .تاثیر ارتفاع آبخوری های نیپل بر عملکردطیور گوشتی

    .پیشگیری از بیماری ها در گله های طیور

    .بهداشت خطوط آبخوری طيور

    .بستر مناسب در پرورش طیور

    .مدیریت پیش از کشتار جوجه گوشتی

    .عوامل موثر و روشهای بهبود ضریب تبدیل غذایی در طیور گوشتی

   

  دانلود مطالب سایت pdf

  ---------------------------------------------------------------------


  موضوع: بوقلمون , ,

  برچسب ها : جوجه های گوشتی , تغذیه جوجه , تعیین جنسیت , مرغداری , جیره نویسی جوجه های گوشتی , مرغداری گوشتی , سالن های پرورش طیور , پرورش طیور , بوقلمون , بلدرچین , فرق جوجه کشی مصنوعی و طبیعی ,

  مدیریت در جوجه کشی

  نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 19:4

 • نظرات()
 •  

  جوجه های گوشتی

    دانلود مطالب سایت pdf

   

    .حرارت و رطوبت و کنترل آن در مرغداری

    .بهداشت مرغداری

    .نوک چینی در طیور

    .آسیب در جوجه های گوشتی

    .رشد اولیه در جوجه های گوشتی

    .اهمیت تغذیه جوجه های گوشتی در دوره آغازین

    .استرس گرمایی در جوجه های گوشتی

    .تعیین جنسیت در جوجه یکروزه

    .عوامل شکست در واکسیناسیون طیور

    .استرس گرمائی در بوقلمون و راه های کاهش آن

    .نقش نور در تولیدات طیور

    .اهمیت پاک سازی و ضدعفونی سالن های تولیدی پرورش طیور

    .نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

    .مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

    .اثرات دمای بالا بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

    .آماده سازی سالن جهت ورود جوجه

    .مدیریت پیش از کشتار جوجه گوشتی

    .کاهش ضایعات جوجه کشی درآب و هوای گرم

    .کاهش شدید تلفات در مرغداری با رعایت اصولی ساده

    .عوامل موثر و روشهای بهبود ضریب تبدیل غذایی در طیور گوشتی

    .علل قطع تخم گذاری در طیور

    .انواع آبخوری در سالن های پرورش طیور

    .تنش گرمایی در طیور

    .تغذیه سنین ابتدایی جوجه گوشتی

    .علت یابی عدم تولید مناسب در گله‌های مادر گوشتی

    .رویکردی جدید در پرورش مرغان مادر

    .راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی

    .درجه حرارت و رطوبت در پرورش طیور

    .خستگی مرغان تخمگذار در قفس

    .جیره بندی آب آشامیدنی مرغهای تخمگذار در قفس

    .تهویه تونلی سالن پرورش

    .بستر مناسب در پرورش طیور

    .ایجاد ایمنی در طیور

    .تاثیر ارتفاع آبخوری های نیپل بر عملکردطیور گوشتی

    .پیشگیری از بیماری ها در گله های طیور

    .بیماری نیوکاسل در طیور

     .بهداشت خطوط آبخوری طيور


  دانلود مطالب سایت pdf

  ------------------------------------------------------------------

   

  موضوع: بوقلمون , , ,

  برچسب ها : مدیریت در جوجه کشی , مرغداری , جوجه های گوشتی , شتر مرغ , بوقلمون , واکسیناسیون , طیور , جوجه , سالن های پرورش طیور , گله‌های مادر گوشتی , پرورش جوجه گوشتی , مرغان تخمگذار در قفس , آبخوری های نیپل , بیماری نیوکاسل در طیور ,

  بهداشت مرغداری

  نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 13:57

 • نظرات()
 • مقدمه: 
  مسئله بیما ری دربین گله های مرغ  امروزه یکی ازمشکلات درایران به شمارمی رود . نگهداری تعداد زیادی مرغ یا جوجه در زیر یک سقف وتراکم بیش از حد توسعه مرغداری ، تشکیلا ت مرغداری در منا طق اطراف شهرها ، کنترل  بیماری را بسیار مشکل می نما ید . بروزبیماری دربین گله های مرغ سبب ضرر و زیا ن مستقیم و غیر مستقیم مرغدار می گردد . برای تو سعه پرورش طیور درایران باید توجه زیادی به مسئله کنترل بیماری نمود . دراین مورد پیشگیری فوق العاده اهمیت داردومهمتر از درمان است . زیرا
  اولا : نگهداری تعداد زیا دی مرغ دریک جایگاه مسئله درمان را مشکل می سازد
  ثانیا : درمان گران تمام می شود .
  ثالثا : بسیاری از بیماریهای خطرناک طیور مانند بیماریهای ویروسی درمان مطمئنی ندارند .

  برای پیشگیری از بیما ریهای طیوردرگله سه راه عملی وجود دارد که عبارتند از :

  1- رعا یت بهداشت و بهسازی
  2- رعایت اصول ضد عفونی
  3- استفاده از واکسیناسیون لازم    

  رعایت بهداشت وبهسازی در مرغداری :

  از نظر تعریف امروزه بهداشت را به عنوان علم سلا متی وبهسازی را به عنوان علم از بین برد ن شرایط مضر محیطی که در سلا مت موجود موثر است معنی کرده اند . نکته ای  را که هر مرغدار می داند  تهیه جوجه سالم واصیل است . هیچ مرغداری نمی تواند از پر ورش جوجه های ضعیف و مشکوک انتظار نتیجه خوب وکسب عواید کافی داشته باشد . در این مورد رعایت موارد زیر ضروری است :

  - انتخاب جوجه انتخاب جوجه سالم

  برای این منظور جوجه را باید از تشکیلاتی  تهیه نمود که :

  الف- جوجه ها از نظر نژادی کاملآ مطمئن باشد .

  ب- از مادرها یی تو لید شده باشند که عاری از بیماریهای عفونی قابل انتقال باشند .

  ج - رعایت بهداشت در تشکیلات مذکور درحداستاندارد انجام گرفته باشد .

  برای تشخیص جوجه های سالم وقوی ازجوجه های ضعیف وبیماردرهنگام تحویل گرفتن جوجه بایدموارد زیر را مد نظر قرارداد

  جوجه هایی که تمام یا قسمتی از بدنشان مرطوب است حذ ف گردند . جوجه هایی که آثار فلجی نشان می دهند حذف گردند .جوجه هایی که ورم ناف دارند .

  جوجه های ریز وضعیف را نباید به هیچ وجه وارد مرغداری نمود . زیرا علا وه برآن که تلف خواهند شد منشا عفونت وآلود گی برای جوجه های سالم هستند . د رجوجه ها طول پرها اصلی بیشتر از پرهای کرکی است .

   تغذیه مناسب

   جیره های غذایی مناسب چه ازنظرکیفی وکمی در اختیار جوجه قرار گیرد در غیر اینصورت به سرعت آثارکمبود مواد غذایی وبیماریهای ناشی ازان ظا هر می گردد . برای اینکه بیماریها  به آسا نی از یک مرغداری  به مرغداری دیگر منتقل نشود باید از هم فاصله کافی داشته باشند  .                     

  - شرایط لانه و تراکم مناسب :

  باید به تهویه توجه کافی داشت . جریا ن هوای داخل باید با تعداد و وزن طیور محبوس در آن رابطه مستقیم داشته باشد .

  - نگا هداری گله بر حسب سن :

  مسئله سن در پیشگیری از بیما ریها بسیار مهم است .مرغها ی بالغ ممکن است اغلب حامل بیماریهای عفونی وانگلی به خصوص انگلهای روده ای ( کو کسیدوز) باشند . در این مورد باید به اصول کلی توجه نمود .

  - نگهداری انواع مختلف پرندگان :

  نگهداری انواع مختلف پرندگان در یک محل از نظر بهداشتی واحتمال اشاعه بیماری خطرناک است . زیرا بعضی از پرندگان ناقل بیماری برای دیگر پرندگان هستند (مثل بیماری سر سیاه ) توسط بوقلمون به آسانی مرغ منتقل میشود . باید بوسیله تور کشی پنچرهها از ورود پرندگان وحشی به داخل مرغداری جلوگیری کرد .

  - تشخیص مرغهای ضعیف وبیمار :

  مرغ ضعیف وبیمار منشاء آلودگی درگله می باشد . که بوسیله دقت در رفتار وخصوصیات افراد گله می توان مرغهای ضعیف وبیمار تشخیص داد وازگله خارج نمود . تاج بی رنگ وچروکیده نشانه آلودگی انگلی وبیماری مزمن وتغذیه بد است . پوسته پوسته بودن پلک چشم علامت کمبود اسید پانتو تنیک است .

  ورم ملتحمه ووجود پلاکها در چشم  علامت کمبود ویتامین  آ است . وجود اسهال خونی دلیل (کوکسیدیوز) و وجود اسهال سفید(پلوروز) است .

  -معدوم کردن تلفات:

  لاشه های مرغهای تلف شده اغلب منشاء خطر ناکی برای بیماری در مرغداری میباشد از این رو باید در صورت امکان آنها را بلا فاصله در کوره های مخصوص سوزانده ویا از جاه برای دفن تلفات استفاده کرد.
  - جلوگیری ورود آلودگی از خارج به مرغداری:
  معمولاً هر تشکیلات مرغداری به روشهای مختلف با محیط خارج درتماس است. این ارتباط روزمره گاهی ممکن
  است سبب انقال عوامل بیماریزا به داخل مرغداری گرد د که برای جلوگیری  باید تدابیر زیر را اتخاذ کرد.
  الف) ماشین حمل غذای مرغ
  ب) کارتنهای حمل تخم مرغ
  د ) جلوگیری از ورود افراد مختلف به مرغداری 

  اصول ضد عفونی کردن مرغداری:
  به وسیله ضدعفونی کردن صحیح لانه ووسائل میتوان به آسانی با حداقل هزینه جلو بسیاری از بیماریها را گرفت از این رو ضد عفونی کردن اساسی ترین عملی است که یک مرغدار برای حفظ سلامتی گله خود انجام دهد  .


   تعریف ضد عفونی:

   اصولا هر ماده ای که بتواند ا ز رشد و نمو میکروب و عوامل بیماریزا در داخل ویا روی سطح بدن و محیط زندگی جلوگیری بعمل آورد . تاثیر مواد ضد عفونی کننده تابع عوامل زیر است :
  1- غلظت
  2- حرارت
  3- مدت مجاورت ماده ضدعفونی کننده با محیط آلوده
  4- میزان آلودگی محیط

  موادی که برای ضد عفونی کنندگی بکار می رود:
  ضدعفونی کننده های طبیعی
  1- نور آفتاب
  2- سرما و برودت
  ضد عفونی کننده های فیزیکی
  - حرارت که بر دو نوع حرارت خشک و حرارت مرطوب است .
  مواد ضد عفونی کننده شیمیایی :
  فرمالد ئید                             
  ترکیبات چهار تایی آمونیوم        
  مواد فنولی                          
  مواد یدی و کلرین
  ضد عفونی کننده های گازی:
  فرمالین

  پارا فرمالدئید
  بخار گوگرد

  منابع:

  زهری ، م ، اصول پرورش طیور

    اصول بهداشت دام ، دکتر فضا ئلی نژاد

    کاتالوگ جوجه های  گوشتی آرین  

    دانلود مطالب سایت pdf

  موضوع: بوقلمون , , , , ,

  برچسب ها : بهداشت مرغداری , گله های مرغ , مرغداری , پرورش طیور , اصول ضد عفونی , واکسیناسیون , علم سلامتی , پرندگان , بوقلمون , میزان آلودگی محیط , حرارت خشک , حرارت مرطوب ,

  بیماری نیوکاسل در طیور

  نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 19:55

 • نظرات()
 •  

     بیماری نیوکاسل در طیور

                                                                                     بیماری نیوکاسل در طیور

  مقدمه:تهیه مواد غذایی نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد. یکی از نیازهای ضروری تغذیه انسان، تأمین پروتئین حیوانی است. گوشت طیور به عنوان یک منبع با ارزش پروتئینی، در سال های اخیر در تغذیه انسان، در ایران و جهان مورد استفاده قرار گرفته است . در میان انواع گوشت ها، گوشت مرغ اهمیت خاصی دارد. زیرا هم سریع تر تولید می شود و هم هزینه تولید آن نسبت به گوشت سایر دام ها کمتر است از طرفی درصد پروتئین گوشت مرغ از سایر طیور بیشتر بوده و ضریب تبدیل غذا به گوشت در مرغ نسبت به سایر دام ها بهتر است مرغ و به طورکلی طیور حیوانات حساس هستند آگاهی از مسائل بهداشتی و رعایت نمودن آنها در پرورش طیور بسیار مهم است . شناخت بیماری های طیور، چگونگی مبتلا شدن، نشانه های بیماری، راه های پیشگیری و درمان می تواند کمک فراوانی در اختیار ما قرار دهد. یکی از این بیماری های مهم و خطرناک بیماری نیوکاسل است. بیماری نیوکاسل می تواند در مدت زمان کوتاهی خسارت زیادی به مرغداری ها و روستائیان وارد سازد. نیوکاسل یک بیماری عفونی و واگیردار است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و باعث عفونت دستگاه تنفسی می شود. مرغ، خروس، بوقلمون، اردک و سایر پرندگان نیز به این بیماری مبتلا می شوند ویروس نیوکاسل در انسان نیز ایجاد بیماری خفیف نموده به طوری که باعث تورم ملتحمه چشم می شود.
  در این مقاله شما با این بیماری و راه های پیشگیری و کنترل بیماری آشنا خواهید شد.
  تاریخچه بیماری:
  بیماری نیوکاسل برای اولین بار در سال 1926 در جاوه اندونزی و شهر نیوکاسل انگلستان گزارش گردید. در انگلستان با برقراری قرنطینه و کشتار دسته جمعی طیور مبتلا و با نابودی طیور در معرض سرایت و نیز با ضدعفونی لانه های آلوده بیماری را کنترل کردند. ولی در جاوه اندونزی مبارزه به صورتی انجام شد که کانون اصلی بیماری نابود نگردید و می توان ادعا نمود که منشاء و سرچشمه انتشار و آلودگی بیماری در دنیا از این ناحیه می باشد. در حال حاضر بیماری نیوکاسل در تمام دنیا تحت کنترل درآمده است. در کشور ما هم زمان با ورود جوجه یک روزه در سال 1329 شمسی از خارج و توسعه صنایع مرغداری در کشور این بیماری نیز مشاهده شد. از آن زمان تاکنون بیماری هر چند سال به صورت همه گیری ظاهر می شود. در سال های اخیر به دلیل رشد روز افزون صنعت مرغداری اهمیت این بیماری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و همواره به عنوان مهمترین عامل تهدید کننده طیور صنعتی و سنتی مطرح بوده است.
  گزارش های موجود از تلفات وارده در سال های گذشته، حکایت از تلفات تا 100% در مرغداری های صنعتی و سنتی دارد. براساس برآورد مسئولان ذیربط خسارت وارده به بخش طیور در هنگام شیوع این بیماری بیش از میلیاردها تومان می باشد.
  عامل بیماری نیوکاسل:
  عامل این بیماری، ویروس پارامیکزو ویروس است که به خوبی در جنین تخم مرغ رشد و تکثیر می یابد. شش هفته بعد از بین رفتن علائم کلینیکی بیماری، .... ویروس را در فضولات و اعضاء درونی نمی توان یافت. خطر انتقال ویروس توسط لاشه کشتاری وجود دارد، ترشحات و مخاط چشم طیور آلوده منشاء ویروس می باشد. ویروس نیوکاسل نسبت به گرما فوق العاده حساس می باشد. پرندگان وحشی منبع آلودگی و انتشار ویروس بوده و شاید ویروس قسمتی از سیر تکاملی خود را در بدن این نوع پرندگان وحشی بگذراند.
  نشانه های بیماری در جوجه ها و مرغ های جوان:
  وقتی بیماری نیوکاسل در یک مرغداری یا یک گله مرغ شایعه شد، نشانه های زیر در جوجه ها و مرغ های جوان دیده می شود:
  سرفه و خرخره کردن و گاهی صدای شبیه به سوت کشیدن، ناله کردن تنفس نامنظم و مشکل یا دهان باز، کر کردن و کم شدن تحرک، از دست دادن اشتها، افزایش تشنگی در مراحل اولیه و فلج نسبی یا کامل، لرزش عضلات، تغییر جهت و چرخش و برگشت سر به پشت یا به زیر شکم، دور خود چرخیدن، معلق زدن و مرگ و میر در این جوجه ها فوق العاده بالا بوده و گاهی به صددرصد می رسد.
  نشانه های بیماری:
  بیماری نیوکاسل فوق العاده واگیردار بوده و دستگاه تنفسی و عصبی را مبتلا می کند. نیوکاسل بیشتر مرغ و خروس را مبتلا کرده و سایر گونه های طیور نظیر مرغ مروارید، اردک و بوقلمون را نیز مبتلا می کند.
  علائم درمانگاهی بیماری نیوکاسل عبارتند از:
  اسهال آبکی سبز رنگ و بدبو، از دست دادن اشتها، ناراحتی گیجی و خواب آلودگی، خروج ترشحات از بینی، صدای ناله و خس خس، تورم سر و گردن، پیچ خوردگی سر و گردن به یک سمت بدن. همچنین بال های طیور مبتلا به بیماری آویزان شده و پاهای آنها بر روی زمین کشیده می شوند. از دیگر علائم این بیماری حرکت به دور خود چینه دان پر و کشیده، تشنج، فلجی و در نهایت مرگ می باشد. مرگ و میر جوجه ها فوق العاده بوده و گاهی به صددرصد می رسد.
  در مرغ های تخم گذار نیز بیماری نیوکاسل باعث تولید تخم مرغ و قطع تدریجی تخم گذار می شود. بیماری نیوکاسل همچنین موجب نرم شدن پوسته تعدادی از تخم مرغ ها می گردد. تخم مرغ های که مرغ ها در این مرحله از بیماری تولید می کنند، ناقل ویروس بیماری نیوکاسل بوده و ارزش جوجه کش ندارند.
  بیماری نیوکاسل در بوقلمون ها و جوجه ها در اشکال خفیف، شدید و حاد بروز می کند و با علائمی از قبیل فلجی، عطسه و سرفه های خشک همراه می باشد.
  تشخیص بیماری:
  فرم حاد بیماری را تا حدی می توان از روی نشانه های کلینیکی و کالبد گشایی تشخیص داد. ولی فرم مزمن بیماری به علت شباهت زیاد علائم آن با سایر بیماری های تنفسی اشتباه می شود. وقتی که نشانه های تنفسی مربوط به بخش پائینی دستگاه تنفس باشد (نفس نفس زدن شدید) باید به بیماری نیوکاسل مظنون شد. سرعت انتشار بیماری نیوکاسل بهترین راهنما برای تشخیص آن است.
  راه های شیوع و انتقال بیماری:
  تلفات بسیار بالای بیماری نیوکاسل سبب شده است تا به راه های شیوع آن توجه زیاد شود. انتقال بیماری به طور طبیعی از راه ترشحات، فضولات، امعاء و احشاء پرندگان آلوده و نیز تماس آنها با طیور سالم صورت می گیرد. دستگاه گوارش و تنفس پرندگان به طور طبیعی مرکز اصلی انتقال و حامل بیماری است. حمل و نقل مرغ های زندهبه خصوص آنهایی که بیماری را پشت سر گذاشته اند -–می تواند یکی از عوامل انتقال بیماری از محلی به محل دیگر باشد و علاوه بر اینها، انتقال بیماری به وسیله کارگران، وسایل و ماشین آلاتی که با مرغداری در ارتباط هستند، نیز صورت می گیرد. همچنین ویروس بیماری از طریق هوا و آب آشامیدنی آلوده انتقال می یابد. تخم مرغ های حاصل از مرغ های مادر آلوده به بیماری ممکن است باعث انتقال بیماری به داخل ماشین جوجه کشی و محیط اطراف شود.
  عوامل انتقال بیماری:
  آن دسته از مرغ های مبتلا به بیماری که دوره اولیه (فاصله مبتلا شدن به بیماری و ظاهر شدن علائم) بیماری را می گذرانند، عامل مهم انتقال بیماری به شمار می روند. مرغ هایی که حالت ضعف و ناتوانی پس از درمان بیماری را می گذرانند و یا بیماری را پشت سر گذاشته اند؛ در بعضی از موارد می توانند برای مدت طولانی ویروس بیماری را با خود حمل و پخش کنند.
  همچنین تخم مرغ هایی که در طول دو تا چهار ماه پس از مبتلا شدن، از مرغ هایی که سلامتی خود را پیدا کرده اند، جمع آوری شده اند، ویروس بیماری نیوکاسل را با خود همراه دارند.
  راه های پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل:
  مهمترین راه پیشگیری و مبارزه با این بیماری خطرناک، دور نگه داشتن طیور از ویروس عامل بیماری است. در چنین شرایطی اجرای قرنطینه (جدا نگه داشتن طیور حساس) همراه با رعایت کامل اصول بهداشتی، می تواند در کنترل بیماری بسیار مفید باشد. طیور حساس طیوری هستند که پیش از این به بیماری نیوکاسل مبتلا نشده اند و یا از تخم مادر مبتلا به این بیماری به وجود نیامده باشند. از سوی دیگر برای جلوگیری از ابتلا و گسترش بیماری نیوکاسل فقط رعایت اصول بهداشتی کافی نیست. علاوه بر آن باید با انجام واکسیناسیون های لازم و به موقع، طیور را از مبتلا شدن به این بیماری نجات داد. باید توجه کرد که درمان بیماری، در درجه آخر اهمیت قرار دارد.
  این کار نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه نیست، بلکه موفقیت آن نیز بسیار کم است با کاهش امکان تماس ویروس بیماری و یا ورود آن به محیط پرورش می توان از شیوع این بیماری جلوگیری کرد. به طورکلی اگر پشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل هدف باشد، باید با مدیریت بهداشت و واکسیناسیون در کنار یکدیگر به مورد اجرا گذاشته شود.
  پیشگیری از طریق مدیریت و بهداشت:
  الفجوجه کشی:
  رعایت موارد زیر در جوجه کشی به طور کامل ضروری است.
  1-
  تأسیسات جوجه کشی باید از آشیانه ها، سالن های پرورش و تأسیسات کشتارگاه دور و مجزا باشد.
  2-
  آشیانه های پرورش جوجه باید از سایر آشیانه ها کامل جدا باشد.
  3-
  جدا کردن کارگران قسمت جوجه کشی از سایر بخش ها.
  4-
  پرورش مرغ های جوان باید در محلی کاملاً جدا، دور از آشیانه مرغ های مسن و در محیطی کاملاً بهداشتی انجام گیرد.
  5-
  از ورود هر نوع وسیله نقلیه به مزرعه پیش از ضدعفونی کاملاً آن جلوگیری شود.6-مرغ هایی که تلف شده اند، باید به دقت کامل و بدون آلودگی محیط اطراف سوزانده و نابود شوند.
  7-
  سالن های پرورش مرغ باید پیش از ریختن جوجه، شستشو و ضدعفونی شود.
  8-
  باید از مواد ضدعفونی کننده و آهک در جلوی آشیانه ها و حتی الامکان در گذرگاه های مزرعه استفاده شود.
  ب- آشیانه های پرورش طیور:
  رعایت موارد زیر در آشیانه های پرورش طیور به طور کامل لازم است:
  1-
  از ورود هر نوع پرنده ای به آشیانه جلوگیری شود.
  2-
  هنگام ورود کارگران به آشیانه، باید لباس آنها عوض و ضدعفونی شده باشد.
  3-
  جوجه های یکروزه باید از مراکز مطمئن و تأیید شده از سوی کارشناسان خریداری شوند.
  4-
  پرورش مرغ های جوان باید در محلی کاملاً جدا، دور از آشیانه مرغ های مسن و در محیطی کاملاً بهداشتی انجام گیرد.
  5-
  از ورود هر نوع وسیله نقلیه به مزرعه پیش از ضدعفونی کامل آن جلوگیری شود.
  6-
  مرغ هایی که تلف شده اند، باید به دقت کامل و بدون آلودگی محیط اطراف سوزانده و نابود شوند.
  7-
  سالن های پرورش مرغ باید پیش از ریختن جوجه، شستشو و ضدعفونی شوند.
  8-
  باید از مواد ضدعفونی کننده و آهک در جلوی آشیانه ها و حتی الامکان در گذرگاه های مزرعه استفاده شود.
  جکشتارگاه ، کارخانه تولید فرآورده های طیور و بسته بندی:
  موارد زیر باید رعایت شوند:
  ضدعفونی، شستشو و تمیز کردن وسایل، لوازم و محیط کشتارگاه طیور و کارخانه در زمان های مختلف به خصوص در زمان شیوع بیماری لازم است .
  مبارزه و پیشگیری به وسیله واکسیناسیون:
  یکی از مؤثرترین راه های پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری نیوکاسل، استفاده از واکسن مخصوص است. برای ایمن نمودن طیور در مقابل این بیماری از راه واکسیناسیون، دستور یا برنامه یکسانی وجود ندارد، بلکه در مناطق مختلف با روش های خاصی صورت می گیرد.
  برنامه واکسیناسیون جوجه ها باید با توجه به نوع آب و هوای منطقه، نوع واکسن و دستور دامپزشک باشد.
  واکسن نیوکاسل دارای سویه های B1، لاسوتا، روغنی و کوماروف می باشد که در ایران بیشتر از دو سویه های B1 و لاسوتا و روغنی به چهار طریق قطره چشمی، آشامیدنی، اسپری و تزریقی استفاده می گردد. برای اینکه واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل مؤثر و دارای نتیجه مطلوب باشد رعایت نکات زیر الزامی می باشد:
  1-
  سعی شود طیور همسن پرورش داده و همزمان واکسینه نمود.
  2-
  فاصله بین دو واکسیناسیون حداقل یک هفته باشد.
  3-
  واکسن تازه باشد و در نگهداری و حمل و نقل آن رعایت دستورات کارخانه سازنده به عمل آید. (در دمای یخچال های معمولی نگهداری شود و هنگام حمل و نقل در ظروف سر بسته محتوی یخ باشد.)
  4-
  ظروف محتوی واکسن نباید در معرض مستقیم نور آفتاب قرار گیرند.
  5-
  ظروفی که در آنها واکسن می ریزند نباید 3 تا 4 روز قبل از آن به مواد ضدعفونی کننده آغشته شده باشند.
  6-
  برای رقیق نمودن واکسن و یا مصرف آن به فرم خوراکی نباید از آبهای کلردار یا محتوی سایر مواد ضدعفونی کننده استفاده گردد.
  7-
  گله ای که مورد واکسیناسیون قرار می گیرد کاملاً سالم باشد و از واکسینه نمودن طیور غیر سالم و بیماری خودداری گردد.
  8-
  بلافاصله بعد از واکسناسیون به مدت 48-24 ساعت همواره با اب می باید آنتی بیوتیک داد و دمای سالن را بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد بالا برد.
  9-
  واکسن آماده شده را حداکثر در ظروف به مدت 2-1 ساعت می باید مصرف نمود.
  خلاصه مطالب:
  بیماری نیوکاسل بیشتر در فصل های پائیز و زمستان می شود.
  نشانه های بیماری نیوکاسل عبارتند از:
  1-
  خرخر کردن
  2-
  تنفس نامنظم
  3-
  کم شدن اشتها و افزایش تشنگی
  4-
  لرزش و تشنج عضلات
  5-
  اسهال سبز رنگ
  6-
  علائم عصبی
  راه های انتقال بیماری نیوکاسل عبارتند از:
  1-
  ترشحات، فضولات و امعاء و احشاء پرندگان آلوده.
  2-
  تماس طیور سالم با طیور آلوده
  راه های کنترل و پیشگیری نیوکاسل عبارتند از:
  1-
  اجرای واکسیناسیون به موقع
  2-
  رعایت کامل اصول بهداشتی
  3-
  اجرای قرنطینه شدید در هنگام شیوع بیماری
  جهت جلوگیری از انتقال بیماری نیوکاسل به جوجه ها به نکات زیر توجه شود:
  1-
  سالن های جوجه کشی به کشتارگاه طیور نزدیک نباشد.
  2-
  آشیانه پرورش جوجه مجاور سایر آشیانه ها نباشد.
  3-
  نباید کارگران قسمت جوجه کشی با کارگران سایر قسمت ها ارتباط داشته باشد.

  منابع بیشتر:
  1-
  اسماعیلی، محمداسماعیل. (1369). روش نوین مرغداری. چاپ هشتم. تهران: نشر امروز.
  2-
  اوحدی نیا، حسن. (1379). بیماری نیوکاسل. چاپ اول. انتشارات علم و قلم.
  3-
  بی نام، (1381). چگونه مرغان، مرغ میری نگیرند. مجله جهاد روستا. سال بیست و سوم، شماره 418.
  4-
  بی نام، (1373). آشنایی با بیماری نیوکاسل، چاپ اول، مرکز نشر تصویر.
  5-
  پوررضا، جواد. (1370). اصول علمی و عملی پرورش طیور. چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
  6-
  نیلی، حسن. (1377). بیماری نیوکاسل: گذشته، حال و آینده آن در ایران. ماهنامه خبری، تحلیلی و آموزشی مزرعه، شماره هفدهم.

   

  موضوع: بوقلمون , , , , , , ,

  برچسب ها : بیماری نیوکاسل در طیور , کشتارگاه طیور , سالن های جوجه کشی , اجرای واکسیناسیون , کارخانه , تولید فرآورده های طیور و بسته بندی , راه های پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل , شیوع و انتقال بیماری , تشخیص بیماری , مرغ , خروس , بوقلمون , ارزش پروتئینی ,  | | | | | | | |