جیره کلی مواد غذایی طیور

انواع دستگاههاي جوجه كشي
پرورش جوجه گوشتي
مرغداري و پرورش طيور
ستر و هچر
پرورش انواع پرندگان

یک نمونه جیره نویسی جوجه های گوشتی

نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 18:12

 • نظرات()
 •  

  جیره کلی مواد غذایی طیور:                                         دانلود مطالب سایت pdf

   

  پس دان جوجه های گوشتیروزه 20 تا 2 ماهه

  پیش دان جوجه های گوشتی 0تا 20 روزگی

  نوع مواد غذایی

   

  مواد پروتئینی:

  ا22%

  ا22%

  منشاء گیاهی: کنجاله، سویا، کنجاله کنجد، بادامزمینی، کنجاله تخم پنبه و دیگر دانه های روغنی

   

  ا5%

  ا10%

  منشاء‌ حیوانی:‌ پودر ماهی،‌ پودر گوشت وغیره

   

   

   

  غلات و مواد جنبی آن:ا

   

  ا64%

  ا58%

  ذرت، ذرت خوشه ای، گندم،‌ برنج، برنج بدون سبوس و غیره

   

   

   

  مواد معدنی:‌ا

   

  ا3%

  ا3%

  سنگ آهک، پودر استخوان،‌ سنگ فسفات نمک و منگنز

   

   

   

  ویتامین ها و مواد افزودنی:

   

  ا6%

  ا7%

  ویتامین های سنتتیک، مکملهای ویتامینی، مخمرها، داروها، ملاس، پودر، پودریونجه و پودر گیاهان دیگر

   

   

  مهمترین بیماریهای طیور :

   

  پیشگیری

  نحوه درمان

  انتقال بیماری

  علائم بیماری

  عامل بیماری

  نام بیماری

  ضدعفونیسالن و تست خونی جوجه های مشکوک

  تجویزفورازولیدون

  از طریقمدفوع وخوردن تخم مرغهای آلوده

  اسهال سفید،کم اشتهایی، نامنظمی پرها و تنفس با زحمت

  سالمونلاپلوروم

  پلوروم

  ریشه کنیطیور مبتلا در گله

  تجویزتیفوئید

  از طریقمدفوع و خرودن تخم مرغ های آلوده

  بی نظمیپرها، فقدان اشتها و اسهال سبز رنگ

  سالمونلاگالیناروم

  تیفوئید

  تزریقواکسن

  سولفادیمتوکسین

  از طریقدستگاه گوارش یا تنفس

  تلفات زیاد واسهال خاکستری رنگ

  باکتریگرم منفی

   پاستورلمامولتوسیدا

  وبایطیور

  واکسیناسیون

  دراوهایاکسی تتراسیکین و اریترومایسین و استرپتومایسین

  آب آشامیدنی،با ترشحات عفوین هوای آلوده انسان

  عطسه، ترشحاز چشم، تورم سینوسها و ترشح از بینی

  هموفیلوسپاراگیناروم

  کریزایعفونی

  شستشویتمام وسایل و اتاقها با گاز فرم الدئید

  آنتیبیوتیکها و نیتروفورانها

  باکتریاییپوسته تخم مرغ و پنکه های تهویه

  جوجه هاظاهری ضعیف و اسهال آبکی دارند

  آلودگیسالن

  عفونتناف

  واکسیناسیون

  -

  آلودگی دان،انسان، پرندگان و حیوانات دیگر

  ترشح بینی،تورم سینوسها و تنفس نامنظم

  ویروسی

  پرونشیتعفونی

   

   

   

  ابزار مورد نیاز:

   

   

  (آبخوری اولیه (برای جوجه های جوان که تقریبا کله قندی شکل می باشند
  آبخوری ثانوی (برای جوجه های بزرگتر که 4 لیتری میباشد)
  دانخوری اولیه (برای جوجه هایی که تازه متولدشده اند و معمولا کم عمق می باشند)
  (دانخوری ثانوی (برای جوجه های بزگتر که میزان آن 1 گالن می باشدا
  ترازروقپان (برای وزن کردن دانه های غذایی)ا
  بخاری‌(برای گرم کردن سالن)
  تهویه‌(برای سالم سازی محیط سالن)
  تانکر (جهت ذخیره سوخت و آب)
  هزینه های متفرقه (شامل دارو، سوخت و برق)

   

  قیمت ابزار مورد نیاز:

   

   

  قیمت تعداد کل به ریال

  قیمت یک عدد به ریال

  تعداد

  نوع

   

   

  ا40

  آبخوری اولیه (برای جوجه)

   

   

  -

  آبخوری ثانوی (برای جوجه بزرگ 4 لیتری)


   

  -

  دانخوری اولیه

   

   

  -

  دانخوری ثانوی

   

   

  ا2

  ترازروقپان

   

   

  ا2

  بخاری

   

   

  ا3

  تهویه

   

   

  ا1

  تانکر

   

   

   

  هزینه های متفرقه

   

  جمع کل : 

   

             

   

  مواد اولیه مورد نیاز :ا

  مواد پروتئینی:کنجاله، سویا و کنجاله تخم پنبه
  مواد حیوانی:پودر ماهی و پودر گوشت
  غلات:جو، سبوس، گندم، سبوس برنج و ذرت
  مواد معدنی:پودر استخوان و نمک
  ویتامین ها:یونجه، مکمل ویتامینی
  جوجه

   

  قیمت مواد مورد نیاز:

   

   

   

  قیمت به ریال

  واحد

  نوع

   

  ا2000 عدد

  جوجه گوشتی

   

  یککیلو گرم

  کنجاله سویا

   

  یککیلو گرم

  کنجاله تخم پنبه

   

  یککیلو گرم

  پودر ماهی

   

  یککیلو گرم

  پودر گوشت

   

  یککیلو گرم

  جوداخلی

   

  یککیلو گرم

  سبوس گندم

   

  یککیلو گرم

  دانه گندم

   

  یککیلو گرم

  مکمل

   

  یککیلو گرم

  ذرت

   

  یککیلو گرم

  پودر استخوان

   

  یککیلو گرم

  نمک


  یککیلو گرم

  یونجه

   


  -----------------------------------------------------------------------------------------

  مطالب مرتبط :

      رشد اولیه در جوجه های گوشتی

      آسیب در جوجه های گوشتی

      نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی


  دانلود مطالب سایت pdf

  ---------------------------------------------------------------------


  موضوع: , , ,

  برچسب ها : جیره نویسی جوجه های گوشتی , جیره کلی مواد غذایی طیور , ذرت خوشه ای , مکملهای ویتامینی , پودر یونجه , بیماریهای طیور , مرغداری , ضدعفونی , جیره نویسی , طیور , واکسیناسیون , آبخوری , تهویه‌ , تانکر , دانخوری ,

  پرورش جوجه گوشتی

  نويسنده: نفیس مهر | ساعت: 18:10

 • نظرات()

 • مقدمه      دانلود مطالب سایت pdf                                                              :

  پرورشطیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیتنبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داردامروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادیهستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله هایطیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور درنیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی درکشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال 1930 تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانهبه ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوششمتخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیورراسبب شده اند.ا

   

  مراحل انجام کار :

   

  هنگام ورود جوجهمراقبتهای اولیه ضرورت دارد زیرا هیچ کاری مناسب تر از یک آغاز خوب نخواهدبود.ا

  آب :جند ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوریها را پر از آب نمودد تا هنگام ورود جوجهاز سردی آن کاسته شده و دارای دمای مناسب باشد.ا

  آب شکر:اضافهنمودن شکر به میزان 8% به آب آشامیدنی طی 15 ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود رشدخواهد شد. استفاده از آبخوری کله قندی: به نظر می رسد برای تامین آب در ساعاتاولیه، استفاده از آبخوری کله قندی بهترین روش باشد به ازاء هر 100 قطعه جوجه 2 عددآبخوری کله قندی مورد نیاز می باشد.ا

  حرارت آب :حرارت آب در روزهای اولیه باید حدود 24درجه سانتیگراد بوده و پس از آن کاهش داده شود زیر آب خنک باعث افزایش مصرف دان وکاهش تلفات خواهد شد.اسه ساعت بعد از ورود جوجه ها داندر اختیار آنها گذارده شود بعداز آنکه جوجه ها بهمدت حدود 3 ساعت آب مصرف نمودند،دان آردی در داخل در پوشهای دانخوری ریخته شود برای جلوگیری از ریخت و پاش دان بهتراست سطح در تمام دانخوریها پایین باشد.ا

  درجهحرارت سالن و تاثیر آن بر مصرف آب و دان جوجه های گوشتی بیش از 70 درصد بدن پرندگانگوشتی را آب تشکیل می د هد و پرنده برای حفظ این درصد آب بدن باید به مقدار کافیدسترسی به آب داشته باشد ولی در مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد میزاننیاز پرنده برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهدبود.ا

  میزان شدتنور:میزان شدت نور به انداره ای باشد که جوجه های گوشتی فقط بتوانندحرکت نموده آ ب و دان مصرف نمایند تحرک باید به حداقل ممکن کاهش یابد میزان شدت نوردر سطح جوجه ها باید حدود 5/0-35/0 فوت کندل در نظر گرفته شود.ا

  تغذیه:  رشد سریعطیور نیاز پروتئینی آنها را افزایش میدهد و در زمانی که رشد کاهش می یابد احتیاجاتپروتئینی آنها کاهش می یابد میزان پروتئین خوراک طیور به نوع طیور، سن و مرحلهتولید آنها وابسته است. میزان غذای مصرفی روزانه طیور به انرژی غذا، مواد مغذی آن،سن، زون بدن، حرارت محیط و میزان تولید آنها بستگی دارد اضافه چربی در خوراک طیور،سبب افزایش انرژی غذا و در نتیجه کاهش مصرف روزانه آن می شود در صورتیکه نسبت انرژیبه پروتئین در خوراک طیور در نظر گرفته نشود و نقداری چربی به غذا اضافه شود، میزانرشد طیور جوان بر اثر کاهش پروتئین مصرفی کاهش می یابد.ا

  مواد تشکیل دهنده جیره طیور مختلف بسیار شبیه بهیکدیگر بوده و فقط نسبت مواد تشکیل دهند آن برای هر گروه از آنها متفاوت است.ا
  احتیاجات کلسیم جوجه ها نسبتا پایین (1درصد) است کهباید با عناصر فسفر،‌ منگنز و روی نسبت مناسبی داشته باشد.ا

  جیره کلی مواد غذایی طیور:

   برای ادامه مقاله اینجا کلیک کنید

   

   

  موضوع: , , , , ,

  برچسب ها : مرغداری , پرورش طیور , پرورش جوجه گوشتی , جوجه , حرارت , پرندگان , پروتئین , جیره طیور , فسفر , منگنز , جیره کلی مواد غذایی طیور ,  | | | | | | | | |